Foto: Boel Lindbergh

    • Ikebana International
    • Medlemskap
    • Aktivititer
    • Om ikebana
    • Studera ikebana
    • Länkar

Föreningen håller medlemsmöten en gång per månad, med undantag för sommarmånaderna, till vilka alla föreningens medlemmar är välkomna. Ungefär en gång per år ordnas en workshop med en internationell lärare inbjuden. Utställningar hålls också med jämna mellarum.

Ikebana International är inte en skola som lär ut ikebana. Om du är intresserad av att studera ikebana ska du vända dig till en diplomerad lärare, läs mer under rubriken "studera ikebana".

Månadsmöten

Den tredje tisdagen i varje månad äger medlemsmöten rum. I december lägger vi dock oftast mötet en annan tisdag för att inte krocka med julförberedelserna. Programmet för dessa möten brukar bestå av demonstrationer av lärare från olika skolor, eller föreläsningar om japansk konst och/eller kultur samt paus för kaffe/te.

Plats:
Föreningslokalen
Reimersholmsgatan 39, 1 tr ned
Stockholm

Tid: kl 18.30–
20.30 ca

Datum för möten våren 2017:

17
januari. Tema: Miniatyrarrangemang.
21 februari. Otraditionella och okonventionella material och vaser
21 mars. Morimono - arrangemang med frukt och grönsaker.
18 april. Arrangemang med körsbärsgrenar i blom.
16 maj. Utställningsarrangemang

Mötena är öppna för föreningens alla medlemmar.

Gäster

Det är möjligt att delta som gäst på månadsmötena. Kontakta alltid föreningen först, dels för att säkerställa att det inte är några programändringar, dels för att föreningen bjuder på fika.
E-postadressen är: ikebanastockholm@gmail.com


© 2017 I.I. Stockholm